Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Uit Christipedia

De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) is een Nederlandse vereniging die de materiële en immateriële belangen van ouderen (50-plussers) in het algemeen en van de leden in het bijzonder behartigt. Bijvoorbeeld belangen met betrekking tot ziektekosten, AOW, arbeid, welzijn en leefomstandigheden. De bond heeft zo’n 100.000 leden verdeeld over 14 gewesten en zo’n 355 afdelingen (2013)[1].

Gods Woord geldt als grondslag van de vereniging. “Onze identiteit is gebaseerd op christelijk-sociale normen en waarden. De Bijbel als Gods Woord is de basis van ons denken en handelen. Omzien naar elkaar, solidair zijn, verantwoordelijkheid nemen; het zijn belangrijke uitgangspunten voor de PCOB.” [2]

De PCOB geeft 10 maal per jaar het landelijk tijdschrift Perspectief uit (stand 2013).

De ouderenbond is opgericht in 1960. In 1993 had de bond zo’n 70 duizend leden, in 1995 75.000.

Meer informatie

Website van de ouderenbond: www.PCOB.nl

Voetnoot

  1. Bron: http://www.pcob.nl/wieisdepcob/over-ons/, 23 feb. 2013.
  2. Citaat ontleend aan http://www.pcob.nl/wieisdepcob/ , 23 feb. 2013.