Rab-mag

Uit Christipedia

Rab-mag, ook geschreven Rabmag, was de titel van een hoge Babylonische beambte. De betekenis van de titel is onduidelijk.

Naam. De Hebreeuwse naam is רַב־מָג, rab-mag. Het strongnummer is H7248. De titel wordt 2x genoemd, Jer. 39:3, 13.

Jer 39:13  Zo zond Nebuzaradan, de overste der trawanten, mitsgaders Nebuschazban Rab-saris en Nergal-sarezer Rab-mag, en al de oversten des konings van Babel; (SV)

De Statenvertaling en sommige andere vertalingen laten het Hebreeuwse woord onvertaald. De NBV04-vertaling bijvoorbeeld heeft:

Jer 39:13  Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, rabsaris Nebusazban, rabmag Nergal-Sareser en de andere hoge ambtenaren van de koning van Babylonië (NBV04)

De Petrus Canisius-vertaling vertaalt 'rab-mag' door 'generaal'; de NBG51-vertaling door 'bewindvoerder'; de WV95-vertaling door 'opperbevelhebber'; de Naardense vertaling heeft 'groot-magiër'; de Nederlandse Luther-vertaling heeft 'overste der wijzen'.

Meer informatie

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/dict?H07248