Rabboeni

Uit Christipedia

Rabboeni, ook geschreven rabbouni, is een eretitel waarmee in het land Israël leerlingen hun meester aanspraken ten tijde van het Nieuwe Testament.

Beeldhouwwerk, voorstellend Maria Magdalena, die zich van het lege graf omgekeerd heeft en 'Rabboeni' zegt als ze Jezus herkent. Op het voetstuk staat 'Rabboni', een woord dat in de Engelse King James vertaling gebezigd wordt.

Het Griekse woord in de brontekst van het Nieuwe Testament is ραββουνι, rabboeni (klemtoon op de derde lettergreep -ni), ook ραββονι, rabboni. Het komt twee keer voor (Mk. 10:51, Joh. 20:16), is van Aramese oorsprong, van een overtreffende vorm van ‘Rabbi’ = ‘mijn meester’. Het betekent ‘mijn meester’ of ’mijn gebieder’. Het strongnummer is G4462. Johannes vertaalt ‘meester’, Joh. 20:16. ‘Rabboeni’ gold bij de latere Joden als de eervolste titel, waarmee leerlingen een leraar begroetten.

Met die eretitel sprak de blinde Bartimeüs bij Jericho onze Heiland aan.

Mr 10:51 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien. (TELOS)

Het is de eretitel waarmee Maria van Magdala haar opgestane Meester aansprak:

Joh 20:16 Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni! -dat wil zeggen: Meester! (TELOS)

Bronnen

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (Importantia).