Ramoth

Uit Christipedia

Ramoth (= 'hoogten'), ook geschreven Ramot, is de naam van verscheidene plaatsen in Israël en van een man. De bekendste plaats is Ramoth in Gilead. In de Statenvertaling is 'Ramoth' ook de onvertaalde naam van iets kostbaars, misschien koraal.

De Hebreeuwse naam is רמות, Ramoth. Het is een meervoudsvorm. De betekenis is "hoogten". De naam verwijst naar de volgende plaatsen en persoon:

1. Ramoth, gewoonlijk Ramoth in Gilead, soms ook Rama, vroeger Mizpa en Rama van Mizpa geheten, een Levieten- en vrijstad in Gilead, binnen het stamgebied van Gad.

Ligging van Ramoth in het stamgebied van Gad, bij de grens met Oost-Manasse.

Onder Salamo was zij zetel van een van zijn bestelmeesters. Later was zij als stad van het tienstammenríjk in handen van de Syriërs gevallen, aan wie Achab haar te vergeefs trachtte te ontrukken. Later behoorde zij weer tot Israël. Omdat zij in de oorlogen tussen dit land en Syrië de sleutel van het Overjordaanse genoemd kon worden, waren wederzijds de pogingen voortdurend groot haar te bemachtigen en te heroveren;

Ligging van Ramoth in Gliead

2. Ramoth of Ramath, een stad in het stamgebied van Simeon;

3. Ramoth of Remeth, ook Jarmuth geheten, een Levietenstad in het stamgebied van Issaschar.

4. Een Israëliet ten tijde van Ezra. Hij was met een buitenlandse vrouw gehuwd.

5. In de Statenvertaling de naam van iets kostbaars, misschien koraal.

Job 28:18  De Ramoth en Gabisch zal niet gedacht worden; want de trek der wijsheid is meerder dan der Robijnen. (SV)

Ramoth is het meervoud van het Hebreeuwse woord ראמה, ramah, van het werkwoord םאר, raäm = rijzen, verhogen. Ramoth betekent 'koralen'[1]. Het Strongnummer is 07215. Het woord komt 2x voor in de Bijbel: Job 28:18 en Ezech. 27:16. De Statenvertaling laat het twee keer onvertaald, 'Ramoth'. De Engelse King James-vertaling heeft 'coral'. De NBG51-vertaling heeft 'paarlemoer' of 'parelmoer'.

Job 28:18  Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. (HSV)

Job 28:18  paarlemoer noch kristal komen naast haar in aanmerking, en het bezit van wijsheid gaat koralen te boven. (NBG51)

Job 28:18   Koraal en kristal, zij verbleken, een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid. (WV95)

Job 28:18  Aan bloedkoraal en bergkristal is niet te denken,- het ophalen van wijsheid gaat parels te boven. (NaB)

Job 28:18  Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan parels. (NBV 2004)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ramoth' is op 13 okt. 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.