Robijn (edelsteen)

Uit Christipedia

De robijn (van Lat. ruber = rood; Eng. ruby)  is een roze tot rood gekleurde edelsteen. De steen is, scheikundig gesproken, samengesteld uit aluminium en zuurstof; formule: Al2O3.

De eerste steen in de borstlap van de hogepriester was robijn (Ex. 28:17).

Jeremia zegt van de aanzienlijkste inwoners van Jeruzalem dat zij roder van lichaam waren dan robijnen.

Klaagliederen 4:7 Haar aanzienlijksten waren reiner dan sneeuw, blanker dan melk, roder van lichaam dan robijnen; hun gestalte was gladder dan een saffier. (HSV)

Foto links: natuurlijke robijn, met links een stuk blauw kyaniet. Foto rechts: ongeslepen robijn.

Waardevoller dan robijnen zijn wijsheid, wetenschap en ... een degelijke, flinke huisvrouw.

Spr 8:11 Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken. (SV)

Spr 20:15 Goud is er, en menigte van robijnen; maar de lippen der wetenschap zijn een kostelijk kleinood. (SV)

Spr 31:10 ... Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen. (SV)