Schimp

Uit Christipedia

Schimp noemt men het grieven door scherpe, bijtende woorden.

Schimp ligt in betekenis dicht bij spot, hoon en smaad.  Spot is het belachelijk maken door ongepaste scherts. Hoon is een vernederende bejegening; smaad is een bejegening die blijk geeft van verachting.

Asaf klaagt in Ps. 79:

Ps 79:4 Wij zijn onzen naburen een smaadheid geworden; een spot en schimp dien, die rondom ons zijn. (SV)

Bron

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908), s.v. Hoon — schimp — smaad — spot. Tekst hier is verwerkt op 26 nov. 2016.