Schoschannim

Uit Christipedia

Schoschannim, in het Nederlands ook overgeschreven sjosjanniem, sjosjannim, sosannim, shoshannim, is een Hebreeuws woord dat 'lelie' betekent.

Het Hebreeuwse woord, in enkel- of meervoudsvorm, komt 13x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 07799. Het wordt gebruikt voor een lelie of lelieachtige bloem.

In de aanhef van twee psalmen (Ps. 45 en 69) staat 'op Schoschannim'.

Ps 69:1 [Een] [psalm] [van] David, voor den opperzangmeester, op Schoschannim. (SV)

De Naardense Bijbel vertaalt letterlijk aldus:

Ps 69:1 Voor de koorleider-, op ‘Leliën’, v. David. (NaB)

De Herziene Statenvertaling vertaalt door 'de lelies', hoewel het lidwoord ontbreekt in de grondtekst.

Ps 69:1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De lelies’. (69:2) Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. (HSV)

Vergelijk de NBG51-vertaling:

Ps 69:1 Voor de koorleider. Op de wijze van: De leliën. Van David. (69-2) Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen; (NBG51)

Waarschijnlijk duidt David aan, gelijk de NBG51-vertaling uitdrukt, dat het lied gezongen moet worden op de wijze van het lied 'Lelies'.