Sela (muziekterm)

Uit Christipedia

Sela is in de Bijbel een muzikale term die in de Psalmen voorkomt. Het staat misschien voor pauze.

Het woord is Hebreeuws en komt het Hebreeuwse werkwoord סלה, celah, dat betekent: opheffen, verhogen[1]. Het woord komt 74 keer voor: 71x de Psalmen en 3x in Hab. 3:3,9,13. Het Strongnummer is 05542.

De eerste keer komen we het tegen in Ps. 3. Het volgende citaat dient tot illustratie van het gebruik van Sela:

Ps 3:1 Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. (3-2) O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op. Ps 3:2 (3-3)[2] Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela. Ps 3:3 (3-4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ps 3:4 (3-5) Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela. (SV)

Het woord wordt gewoonlijk aan het einde van verzen gevonden, behalve in Ps 55:19,20, Ps 57:3,4, en Hab 3:3,9, waar het in het midden staat.

Het is zonder twijfel een muziekteken. De functie van het teken is ons evenwel niet duidelijk.

  1. Een teken van pauze, onderbreking. Dit was de mening van Luther en van de Statenoverzetters.
  2. Of een teken als het moderne muziekteken f, van de Italiaans muziekterm forte, dat aangeeft dat iets sterk, luid gespeeld moet worden.
  3. Of een teken van herhaling, vergelijk het moderne "Da capo" of afgekort "D.C.", dat aangeeft dat vanaf het begin herhaald dient te worden.
  4. Of een woord met de betekenis "Heft uw ogen op en looft"[3]

Bronnen

  • Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  • Woordenlijst Nieuwe Bijbelvertaling

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Tussen haakjes de alternatieve versnummering, die in een andere vertaling kan worden gebruikt.
  3. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia)