Setting Captives Free (SCF)

Uit Christipedia

Setting Captives Free (SCF) – lett. ‘in vrijheid stellen van gevangenen’ -  is een Amerikaanse christelijke organisatie die zich inzet voor de bevrijding van verslaafden. Ze biedt hulp bij pornoverslaving, masturbatieverslaving, seksverslaving, eetverslaving, drugsverslaving, nicotineverslaving (roken), drankverslaving en gokverslaving. SCF heeft afdelingen in meerdere landen, waaronder Nederland.

Setting Captives Feee is in 1999 opgericht door de Amerikaan Mike Cleveland en zijn vrouw. Cleveland was zelf vijftien jaar verslaafd aan porno en seksuele onreinheid.

“God heeft mij bevrijd van de doodsgreep die de zonde op mij had, en ik ben al 10 jaar vrij van alle vormen van seksuele onreinheid (sinds januari 1999). Het is een vreugde om te wandelen in de overwinning over datgene waaraan ik zo veel jaren gebonden was.” (Mike Cleveland, ca. 2009)

De naam van de organisatie is geïnspireerd door Jes. 61:1 (vgl. Luc. 4:18-19)

Jes 61:1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; (HSV)

Setting Captives Free biedt hulp in de vorm van online cursussen. Deze zijn gebaseerd op de bijbel en worden aangeboden in combinatie met persoonlijke begeleiding. Van 1999 tot 2004 is aan meer dan 100.000 mensen hulp geboden. Een voorbeeld is de cursus 'Puur Leven', die zestig dagen duurt. De oorspronkelijk Engelstalige cursus is in andere talen beschikbaar. De cursist krijgt een persoonlijke mentor die hem of haar begeleidt. Duizenden jongeren hebben de cursus gevolgd.

Setting  Captives Free Nederland was de Nederlandse tak van SCF. Hij bestond uit mensen die bevrijd zijn uit hun verslaving en hun bevrijding wilden bekendmaken aan anderen. Zij hielpen anderen vrijheid en vriendschap te vinden en vast te houden. SCF Nederland hield sinds 2006 elk jaar een conferentie, die gratis toegang bood.

“Het doel van Setting Captives Free is op Christus gerichte hoop en vrijheid te bieden aan hen die op een of andere manier slaaf van de zonde zijn. Belangrijke peilers van onze benadering zijn: rekenschap afleggen aan elkaar en het genieten van het naleven van Bijbelse waarheden. Dit alles in een leven met en tot eer van God.” (Setting Captives Free Nederland, 2011)

In 2015 stopte Setting Captives Free haar online activiteiten in Nederland[1]. Het Nederlandstalige cursusmateriaal is overgedragen aan Purity4Life, dat de cursus heeft aangepast[2].

Meer informatie

Website van SCF: www.SettingCaptivesFree.com

Voetnoten

  1. Gratis online cursus hulp bij pornoverslaving, CIP.nl, nieuwsbericht van 23 nov. 2016.
  2. Deze nieuwe cursus is te vinden op de website van Purity4Life onder de naam ‘Bouwen aan een rein leven’.