Simron

Uit Christipedia

Simron verwijst in de Bijbel naar een persoon en naar een stad.

Naam. De Hebreeuwse naam is שׁמרון, Sjimron. De eigennaam betekent "uitkijkpost"[1], "wachthoogte". De naam komt 5x voor in de Bijbel. Het Strongnummer is H8110. De Engelse naam is Shimron.

Verwijzingen. De naam verwijst naar:

  1. De vierde zoon van Issaschar en een kleinzoon van Jakob. Hij is de voorvader van de familie van de Simronieten
  2. Een Kanaänitische koningsstad, bij lot toegewezen aan Zebulon

De stad Simron

De koning van Simron, die Jozua bekampte, wordt in Joz. 12:20 de koning van "Simron-meron" genoemd.

Ligging. De stad Simron zoekt men gewoonlijk in het ten westen van Nazareth aan de noordelijke kant van de vlakte van Jizreël gelegen Semoenijje, eraan herinnerend dat de oude Griekse vertaling van het Oude Testament hier van Sumöon spreekt. De stad is in de loop van de eeuwen door verschillende namen aangeduid[2]. De oorspronkelijke plaats is thans een ruïneheuvel en heet Tel Sjimon. Ze ligt ongeveer 5 km[3] ten zuidzuidoosten van Zebulonitisch Bethlehem en ongeveer 9,5 km[4] ten westen van Nazareth.

Ligging van Simron (Semûnieh op de kaart). Beit-Lahm is het Zebulonitische Bethlehem.

Slag bij Meron. De koninklijke stad Simron maakte deel uit van de noordercoalitie onder leiding van Jabin, de koning van de stad Hazor. De coalitie bond de strijd aan tegen Israël onder Jozua en werd verslagen bij de wateren van Meron.

Joz 11:1  Het gebeurde daarna, toen Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde, dat hij [een bode] stuurde naar Jobab, de koning van Madon, naar de koning van Simron, naar de koning van Achsaf, (HSV)

Ligging van Simron (Eng. Shimron)

Simron werd toegewezen aan de stam Zebulon (Joz. 19:15).

Tel Sjimron

Meer informatie

Shimron, en.wikipedia.org.

Bronnen

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Simron-Meron.

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 48 is onder wijziging verwerkt op 30 dec. 2020.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Simron-meron, vermeldt de namen.
  3. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Simron-meron
  4. A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 48.