Sinim

Uit Christipedia

Sinim is de naam van een land genoemd in Jes. 49:12.

Jes 49:12  Zie, dezen zullen van verre komen; en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land van Sinim. (SV)

Het Hebreeuwse woord is סינים, Ciyniym. Dit betekent "doornen". Het Strongnummer is H5515. Het woord slechts 1x voor in het Oude Testament. Het duidt een volk aan dat kennelijk het uiterste einde van de toen bekende wereld bewoonde; mogelijk woonde het in het uiterste oosten. Vermoedelijk gaat het om de bewoners van Zuid-China[1].

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 49:12, zegt dat Sinim is: "het land der Chinezen in het uiterste Oosten". Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen (een uitgave van Importantia), zegt van Sinim: "mogelijk identiek aan de bewoners van zuid-China".