Sittim

Uit Christipedia

Sittim verwijst in de Bijbel naar 1. Abel-Sittim, of 2. een zeer onvruchtbaar dal, ten westen van Jeruzalem[1].

Naam. De Hebreeuwse naam is שׁטים, sjittiym. De plaatsnaam betekent "acacia’s" en komt 5x voor in de Bijbel (Oude Testament). Het strongnummer is H7851. De Engelse naam is Shittim.

Abel-Sittim

Abel-Sittim, ook wel Sittim geheten, lag in het Overjordaanse tegenover Jericho. Het was de rustplaats van Israël na de verovering van het Overjordaanse land en vóór het oversteken van de Jordaan om Kanaän in te trekken.

Ligging van Sittim

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van de lemma's 'Sittim' en 'Abel-sittim' zijn op 1 sept. 2020 onder wijziging verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.