Sjave

Uit Christipedia

Sjave, Schavé of Sawe was het dal waar de koning van Sodom Abram tegemoet kwam nadat Abram de weggevoerde Sodomieten bevrijd en hen met hun have terugbracht.

Ge 14:17 Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het [tegenwoordige] Koningsdal. (HSV)

Naam. Het Strongnummer is 07740. De Hebreeuwse naam is שׁוה, Sjaveh, en betekent "vlakte" of "effen vlakte"[1]. De plaatsnaam wordt alleen genoemd in Gen. 14:17. In het Engels luidt de naam: Shaveh. De toevoeging "dat is het Koningsdal" beduidt dat de naam van het dal in de tijd van de schrijver was: Dal des Konings of Koningsdal.

Deze kaart plaats het dal van Sjave ten noorden van Hebron, waar Abram destijds woonde.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.