Sjeikh Jarrah

Uit Christipedia

Sjeikh Jarrah is een overwegend Arabische wijk in Oost-Jeruzalem, gelegen 2 km ten noorden van de Oude Stad.

Ligging van de wijk ten noorden van de Oude Stad

Geschiedenis

Ongeveer 2000 jaar geleden was het gebied bekend onder de naam Simon de Rechtvaardige (Hebr. Shimon HaTzadik), genoemd naar de beroemde rabbijnse wijze die in leefde in de 4e of 3e eeuw v.C.[1] en wiens graf zich daar bevindt. Deze rabbijn was een van de laatste leden van de Grote Vergadering (Hebr. HaKnesset HaGedolah), het bestuursorgaan van het Joodse volk tijdens het Tweede Joodse Gemenebest (na de Babylonische ballingschap). Eeuwenlang woonden er Joden in de buurt van het graf.

Graf van Simon de Rechtvaardige ca. 1900.

1517 — 1917. Het gebied staat onder Ottomaans bestuur.

1865. De wijk wordt gesticht.

1875. Vanwege het graf en de betekenis ervan voor het Joodse volk kopen het Sefardische Gemeenschapscomité en de Asjkenazische Vergadering van Israël het graf en het omliggende land (ongeveer 4,5 hectare = ongeveer gelijk aan 9 voetbalvelden). Kort daarna wordt dit, samen met de buurt Kfar Hashiloah in het Silwan-gebied van Jeruzalem, de woonplaats van vele, voornamelijk Jemenitische Joden die in 1881 naar Jeruzalem waren gemigreerd.

1917 — 1948. Het gebied staat onder Brits bestuur. Van 1936 tot 1938 en wederom in 1948 hielp het Britse rijk de Arabieren, aangezet door rauwe jodenhaat, bij de uitzetting van de Joden uit Shimon HaTzadik (en uit Kfar Hashiloah). De Jemenitische joodse gemeenschap werd door de Britten ook uit Silwan verdreven, voor "hun eigen veiligheid". De Britten gaven er de voorkeur aan Joden te verplaatsen in plaats van eigendomsrechten in Jeruzalem te beschermen. — In mei 1949 riepen de Joden een onafhankelijke staat Israël uit, waarop ze werden aangevallen door Arabische legers. Vanaf mei 1948 werden de Joodse bewoners van Oost-Jeruzalem systematisch verdreven uit de Oude Stad.

Sheikh Jarrah in 1933.
Sheikh Jarrah un 1939.

Op 19 mei 1948 wordt Sjeikh Jarrah bezet door het Arabische Legioen van Transjordanië. Het legioen verovert de hele oude stad van Jeruzalem en veel van de omliggende wijken, inclusief de wijk Shimon HaTzadik. Vervolgens doodt of verdrijft het Arabische Legioen elke laatste Jood. Geen Jood mocht er blijven. Zelfs zij niet wier families al eeuwen in het gebied woonden vóór de Arabische invasie in de zevende eeuw.

1956. De Jordaanse regering en de UNRWA- vluchtelingenorganisatie vestigen 28 gezinnen van Palestijnse vluchtelingen die aan het einde van de oorlog niet naar hun huizen konden terugkeren.

1967. Israël verovert Oost-Jeruzalem op Jordanië. Sjeikh Jarrah wordt een deel van de gemeente Jeruzalem.

Daarna neemt Israël een wet aan die Joden wier gezinnen door de Jordaniërs of de Britten waren gedwongen hun huizen te verlaten, hun woningen teruggeeft mits zij het eigendomsbewijs en de huidige bewoners geen bewijs konden leveren van een geldige aankoop of eigendomsoverdracht.

2021. Een juridische huisuitzettingsprocedure leidt tot felle protesten door Palestijnen[2].

Meer informatie

Sheikh Jarrah, en.wikpedia.org. Engelstalig artikel.

Bron

Micha Danzig, Israel’s Critics Are Right: “Sheikh Jarrah” Exemplifies the Arab-Israeli Conflict, JewishJournal.com, 7 mei 2021.

Voetnoten