So

Uit Christipedia

So was de koning van Egypte dien Hoséa, koning van het tienstammenrijk Israël, tegen Salmaneser, koning van Assyrië, te hulp riep.

2Kon 17:4 Maar toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, namelijk dat deze boden gestuurd had naar So, de koning van Egypte, en dat hij de schatting aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar afdroeg, nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot hij hem op in de gevangenis. (HSV)

Identificatie. So wordt wel vereenzelvigd met Osorkon IV, een Egyptische farao uit de 23e Dynastie, die regeerde van ca. 732 tot 715 v.C. Minder waarschijnlijk is dat hij dezelfde is als farao Tefnachte, die voorheen vorst van de westelijke delta in de stad Sais was.

So ontving van boodschapper van Hoséa, die zijn hulp inriep tegen de Assyriërs.