Solidamentum

Uit Christipedia

Solidamentum is een landelijke reformatorische studentenvereniging in Nederland voor studenten uit het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs, afkomstig uit de gereformeerde gezindte (o.a. Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk). De vereniging telt (anno 2011) zo'n 200 leden, verspreid over kringen in meerdere regios.

Solidamentum heeft de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid als grondslag.

De term Solidamentum berust op een samenvoeging van twee Latijnse woorden: "solidare" (= vastmaken) en "mentum" (= middel). Solidamentum betekent dus: "Middel om vast te maken". Dit middel wordt gevonden in vriendschap en bezinning, het tweeledige middel van de studentenvereniging. Doel is de leden een omgeving te bieden waar zij zich kunnen vormen op christelijke grondslag, in de gereformeerde traditie.

De studenten bezinnen zich in het licht van de Bijbel op maatschappelijke, ethische, medische en theologische vraagstukken.

Solidamentum organiseert allerlei activiteiten. Op landelijk niveau worden congressen en muziekavonden belegd. De regionale kringen organiseren lezingen, informele avonden, studiekringen, workshops en nieuwjaarsbijeenkomsten. De studiekringen bestuderen bijvoorbeeld Bijbelboeken, belijdenisgeschriften, geschriften van oude schrijvers of ethische onderwerpen.

De vereniging geeft vijf keer per jaar het blad Fundamenteel uit.

De studentenvereniging is ontstaan in 1992 uit de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten op Gereformeerde Grondslag (KLS). De sectie Studerenden van de KLS ging in dat jaar zelfstandig verder onder de naam Solidamentum.

Bronnen

Artikel Solidamentum op Wikipedia.nl

Jan van 't Hul, Solidamentum: Dertig studenten aan de voet van de berg, artikel op RefDag.nl, 1 sept. 2011.