Sprengbekken

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een sprengbekken of besprengbekken is een schaal die bij het brandofferaltaar gebruikt werd om het bloed van de offerdieren erin op te vangen en het eruit te sprengen (Ex. 27, 3 . 38, 3 . 1 Kon . 7, 40. 45). Deze sprengbekkens waren van gepolijst koper.

Fig. In eenvoudige witte kledij (links) sprenkelde de hogepriester het bloed uit het sprengbekken op het verzoekdeksel. In heerlijke kledij (rechts) kwam hij, na zijn volbrachte dienst, uit het heiligdom.


Het Hebreeuwse grondwoord in het Oude Testament is mizraq en betekent 'bekken, schaal, kom'. Het Strongnummer is 04219. Het woord komt 32x voor en wordt in de Statenvertaling 26x door ‘sprengbekken’ vertaald, 4x door ‘besprengbekken’ en 1x door ’schalen’. De NBG51-vertaling heeft ‘sprengbekken’ (31x) en ‘plengvaten’ (1x).

In het Duizendjarige Rijk zullen de potten in het huis van Jahweh, waarin men met offervlees kookt, heilig zijn als de sprengbekkens, waarin men voor het brandofferaltaar het bloed van de offerdieren opvangt.

Zac 14:20 Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De HEILIGHEID DES HEEREN. En de potten in het huis des HEEREN zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar; Zac 14:21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den HEERE der heirscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren willen, zullen komen, en van dezelve nemen, en in dezelve koken; en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des HEEREN der heirscharen, te dien dage. (SV)