Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel

Uit Christipedia

De Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel ("Staatsonafhankelijke Theologische Hogeschool Basel") in de buurt van Basel, Zwitserland is een evangelicale academische opleiding. De STH Basel ziet zichzelf als een alternatief voor de theologische faculteiten van de staatsuniversiteiten. Afgestudeerden verwerven de academische graad van bachelor en master in de theologie.

De hogeschool gaat uit van de onfeilbaarheid van Gods Woord en eist ook van docenten en studenten, dat zij daarvan uitgaan.

Geschiedenis

In 1970 werd de onderwijsinstelling door Samuel R. Külling (overleden 2003) opgericht onder de naam Freie Evangelisch-Theologische Akademie ("Vrije Evangelische Theologische Academie") (FETA). De stichting vond plaats in verband met een evangelicaal ontwaken in het midden van de jaren 60 in West-Duitsland. Dit ontwaken vond ook uitdrukking in organisaties als de Belijdenisbeweging Kein anderes Evangelium en de Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den Evangelischen Kirchen Deutschlands. Aan de wieg van de FETA stond ook Georg Huntemann. Ook de oprichting van de Frei Theologische Hochschule Giessen kan tot die opleving gerekend worden.

Aanleiding tot het ontwaken waren:

  • de sterk rationale, ontmythologiserende interpretaties van de Bijbel door de vrijzinnige theoloog Rudolf Bultmann in de jaren 1950, die hun weg gevonden naar vele preekstoelen
  • een toenemende politisering in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Duitsland, waartegen behoudende kerkelijke kringen in verzet kwamen.

In 1977 werden studies aan de FETA Basel door het Zwitserse Concordaat der Landskerken erkend als zijnde gelijkwaardig aan de staatsfaculteiten. Deze erkenning bestaat niet meer. In 1987 werd door doctoraatsporgramma's het Freie Seminar der Theologie in Genève geopend.

In 1994 werd de FETA hernoemd tot de huidige naam. De STH Basel werd in 2014 erkend als een academische instelling door de Schweizerische Universitätskonferenz (SUK).

Bron

Artikel Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel, De.Wikipedia.org, deels verwerkt op 12 nov. 2016.

Meer informatie

Website van de STH Basel: www.sthbasel.ch