Stefanas

Uit Christipedia

Stefanas (Gr. στεφανας Stepha’nas) was een bekeerling te Korinthe, die met zijn huisgezin gedoopt was door Paulus: dit was 'de eersteling van Achaje.' (1 Kor 1:16; 16:15,17). Zijn naam betekent 'gekroond, gekranst'. Hij moet onderscheiden worden van Stefanus, een diaken en martelaar te Jeruzalem.

1Co 1:16 Ik heb ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet of ik iemand anders heb gedoopt. 1Co 16:15 En ik vermaan u, broeders (u kent het huis van Stefanas, dat het de eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen hebben gesteld), 1Co 16:17 En ik verblijd mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaicus, want zij hebben aangevuld wat van uw kant ontbrak. (TELOS)

In 1 Cor. 1:16 heeft de Statenvertaling 'Stefanus'.