Stem

Uit Christipedia

Stem betekent onder meer[1]: 1. het vermogen van mensen om een geluid voort te brengen; 2. dat geluid.

Het stemgeluid van God is als "een gedruis van wateren in de hemel".
Jer 10:13  Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren. (SV)
Ook de stem van de Zoon van God kan zodanig klinken.
Opb 1:15  en zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven, en zijn stem als een gedruis van vele wateren. (Telos)
Johannes hoorde die stem vaker bij de gezichten die hij zag.
Opb 14:2  En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde, was als van harpspelers die op hun harpen spelen. (Telos)
Opb 19:6  En ik hoorde als een stem van een grote menigte en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, die zeiden: Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. (Telos)

Voetnoot

  1. VanDale.nl, s.v. Stem. Geraadpleegd op 17 dec. 2021.