Schreeuw om Leven (stichting)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Stichting Schreeuw om Leven)

De Stichting Schreeuw om Leven is een orthodox-christelijke organisatie die op grond van de Bijbel opkomt voor de bescherming van het ongeboren leven gedurende de hele zwangerschap en daarom gekant is tegen abortus provocatus. Verder ijvert de Nederlandse organisatie ook voor de bescherming van het geboren leven en is daarom tegen euthanasie. Schreeuw om Leven is gesticht in 1984 door Bert Dorenbos en zijn Willy Dorenbos-de Lange.

De organisatie benadert media en leidinggevenden, verspreidt informatie, houdt presentaties op scholen, in kerken en bij verenigingen, en organiseert publieke acties. De allereerste publieke actie was een nachtwake voor de abortuskliniek in Heemstede. Schreeuw om Leven organiseert ook de jaarlijkse Mars voor het leven.

Sympathisanten van Schreeuw om Leven waken elke eerste van de maand voor de abortusklinieken in Nederland. Zij proberen met de meisjes en vrouwen in gesprek te komen; soms wordt voor hen gebeden.

“Tijdens deze dagwaken zag ik de nood van de meisjes en vrouwen. Ik sprak met ze, hoorde hun problemen. Een keer raadde ik een meisje aan om naar de echo te kijken. Toen ze weer uit de kliniek kwam, had ze inderdaad de echo gezien. Ze besloot geen abortus te doen. Dat was heel mooi. Maar wat ik vooral zag was het verdriet en de pijn als de vrouwen na de abortus naar buiten kwamen.”


Willy Dorenbos op de jubileumbijeenkomst 25 jaar Schreeuw om Leven, 11 september 2010 in Utrecht.

Hulp en ondersteuning. De Stichting biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na een abortus (zie hieronder). Ook houdt zij zich bezig met relatievorming en seksualiteit.

Pro life beweging. Internationaal. Buiten Nederland is de Stichting actief in de internationale pro life beweging.

Tijdschrift. De stichting geeft het magazine Leef uit, dat maximaal zes maal oer jaar gratis worden toegezonden aan belangstellenden en donateurs.

Hulpverlening

In 2000 is een hulpverleningstak ontsproten: Schreeuw om Leven Hulpverlening, later Er is Hulp genoemd. Deze tak biedt hulp aan meisjes en vrouwen die ongewenst zwanger zijn en daarom een abortus overwegen. Men biedt de vrouwen hulp aan bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen, zodat er ruimte komt in hun crisissituatie en ze hun kindje geboren kunnen laten worden.

Ook wordt hulp geboden aan vrouwen die een abortus hebben laten plegen. Met hen wordt Bijbelstudie gedaan over vergeving en bevrijding. “Wij zien we dat vrouwen vergeving ontvangen en bevrijd worden van de zondelast van abortus. God heeft een hoopvolle toekomst voor hen.”[1]

Het hulpverleningswerk wordt gedaan uit de liefde die de Here Jezus voor ons en zeker voor de vrouw in nood heeft. Men wil de Here Jezus bekend maken en goed nieuws brengen.

Er is ook aandacht voor de nood van mannen.

In 2019 ontving men 359 hulpvragen, waarvan 53 van vrouwen ná een abortus[2].

Een speciale cursus rust de individuele hulpverleners toe, Ook kerkelijke gemeentes die hulp willen gaan bieden kunnen aan de cursus deelnemen.

Meer informatie

Website van de stichting: www.schreeuwomleven.nl

Bronnen

10 jaar Schreeuw om Leven, AlphaOnline.nl, nieuwsartikel van 9 dec. 2010. Anno 2020 bestaat die website met christelijk nieuws niet meer.

Nieuwsbrief van de Stichting, sept./okt. 2011.

Voetnoten

  1. Willy Dorenbos op de jubileumbijeenkomst 25 jaar Schreeuw om Leven, 11 september 2010 in Utrecht.
  2. Bron: Magazine Leef, januari 2020.