Mars voor het leven

Uit Christipedia

De Mars voor het leven (Frans: Marche pour la Vie) is de jaarlijkse stille tocht in Nederland en (sinds 2010) in België ter nagedachtenis aan de ongeborenen die door opzettelijke abortus zijn omgekomen - in Nederland 30.144 in 2016, in België 18.705 in 2007 - en als protest tegen de gelegaliseerde abortuspraktijk.

Tijdelijk gedenkteken op het Malieveld in Den Haag, 9 dec. 2017, tijden de Mars voor het Leven. Er waren 3100 vlaggetjes geplant, 10% van het aantal abortussen in Nederland in 2016.

Er stroomt bloed van ongeboren kinderen die worden gesmoord in de moederschoot. Is het niet de hoogste tijd om openlijk een stem te geven aan deze stemmelozen? Wat zou het groot zijn als velen de weg naar de binnenkamer vinden met deze bloedschuld,” aldus een predikant[1].

Ook willen de marsdeelnemers aandacht vragen voor

 • het ongeboren leven dat ongewenst is bij de moeder, de vader of de omgeving en dat daarom grote kans heeft om gedood te worden in de baarmoeder, die juist de meest veilige plaats zou moeten zijn.
 • de nood achter de abortussen die plaatsvinden. 
 • de euthanasiepraktijk. De mens is ook beschermwaardig aan het eind van zijn leven.

Nederland

Organisatie. De Mars voor het Leven wordt in Nederland georganiseerd door de stichting Schreeuw om Leven[2].

Doelen. De Mars voor het Leven heeft twee hoofddoelen[3]:

 1. Een krachtig en liefdevol signaal naar de samenleving en politiek. Stop abortus en euthanasie, investeer in alternatieven.
 2. Een blijvende impact op de aanwezigen: bewustwording en bemoediging.

Voor enkele slachtoffers van zinloos geweld worden soms stille tochten gehouden. En velen zijn terecht verontwaardigd als een man zijn gezin uitmoordt. Maar de doorlopende slachting van vele ongeboren baby's roept in Nederland nog relatief zeer weinig verontwaardiging en verzet op. Met te mars wil men het gesprek over abortus in Nederland gaande houden[4].

Geschiedenis. De eerste Mars voor het Leven was in 1992, op initiatief van Bert Dorenbos, met 15 mensen op de Dam in Amsterdam. Dorenbos had een dergelijke mars leren kennen in de Amerikaanse stad Washington. Al in de jaren zeventig liep hij daar in zijn functie als directeur van de Evangelische Omroep mee in de March for Life, die jaarlijks (stand 2017) een half miljoen mensen trekt.

Bert Dorenbos waarschuwt tegen abortus en euthanasie. Hij heeft gewezen op de parallellen tussen abortus/euthanasie en de Tweede Wereldoorlog, toen de nazi's onschuldige wezens vermoordden. Dorenbos (1992): "Het doden van een tegenspartelend ongeboren kind en het wegspuiten van een zwakker wordende mens is de meest barbaarse vorm van discriminatie."[4] Na de Tweede Oorlog werd beklemtoond dat iedereen recht heeft op leven. In 2016 zette Dorenbos dat af tegen de "1,3 miljoen ongeboren kinderen die in Nederland in de moederschoot vermoord zijn"[4].

In 2010 verhuisde de mars van Amsterdam (nationale hoofdstad) naar Den Haag (politieke hoofdstad). In 2019 voor het eerst een maand eerder (in november) en in Utrecht.

In de loop der jaren namen in Nederland al meer mensen deel. In 2013 waren er in 1000 deelnemers, in 2015 waren het er 2500, in 2016 liepen 5000 mensen mee. De mars in 2017 was met 14.000 deelnemers tot dan toe de grootste[5]. In 2018 waren er zo'n 10.000 tot 12.000 deelnemers[6], in 2019 ongeveer 10.000 deelnemers[7], in 2022 ongeveer 7000 deelnemers.

De mars van 2017 vormde de afsluiting van de Week van het leven[8], een initiatief van de Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze stichting is een verband van ideële organisaties - waaronder de stichting Schreeuw om Leven - dat bij de regering en het parlement en binnen de sector zorg en welzijn opkomt voor het menselijk leven in alle levensfasen vanaf de conceptie[9].

Tegendemonstranten. Bij de Mars voor het leven zijn gewoonlijk ook tegendemonstranten te vinden, enkele of tientallen, die vinden dat de vrouw baas in eigen buik is en het recht heeft om haar ongeboren kindje te doden. In 2019 werden spijkers en schroeven gestrooid op parkeerplaatsen met auto's van marsdeelnemers. Een keer mengden tegendemonstranten zich met hun lezen in de stille mars. Een marsdeelnemer: "We gingen niet met ze in discussie en hebben voor ze gebeden. Dat vond ik een getuigenis op zich."[4]

Video-impressie. De volgende video geeft een kort verslag van de "Mars voor het leven" gehouden op 10 december 2016 in Den Haag:


Mars voor het Leven, Den Haag 10 dec. 2016.

Video-impressies uit 2022: 1. Mars voor het leven 2022, video van de organiserende Stichting Schreeuw om Leven; 2. Mars voor het leven 2022, video van het Reformatorisch Dagblad.

Een vroegere stille tocht om dikke muren. Toen Jozua, de leider van het volk Israël, met het volk voor de dikke muren van de stad Jericho staat, krijgt het volk krijgt de opdracht om rondom de stad te gaan. In vers 10 lezen we de opmerkelijke woorden:

Jozua nu had het volk geboden, zeggende: Gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan.

Passen deze woorden niet bij de ‘Mars voor het leven’? Het is immers een stille mars. Het is niet door kracht noch door geweld maar door Gods Geest kunnen wonderen gebeuren. De muren van Jericho zijn ingestort.

België

De Mars voor het leven in België, op 28 maart in 2010 voor de eerste keer gehouden, gedenkt het betreurenswaardige feit dat België in 1990 zijn abortuswet goedkeurde. In 2010 liepen meer dan 1700 mensen mee, in maart 2011 meer dan 2800. De marsdeelnemers komen op voor de rechten van ongeboren kinderen. De initiatiefnemers van de mars vragen de overheid om de vrouw op de juiste wijze te informeren over de tragische gevolgen van abortus en concrete middelen ter beschikking te stellen opdat zwangere vrouwen kunnen kiezen voor het leven van hun ongeboren kind. Zij vragen ook om de afschaffing van de abortuswet, meer preventie en betere begeleiding na een abortus.

Het volgende filmpje geeft daarvan een indruk van de mars in 2010.


Elders

Ook in andere landen, als bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, vinden vergelijkbare marsen plaats. In Parijs, de hoofdstad van Frankrijk, liepen in 2011 ongeveer 40.000 mensen mee in de 7e Marche pour la Vie

Meer informatie

Mars voor het leven in Nederland: https://www.facebook.com/SchreeuwomLeven/

Mars voor het leven in België, website www.marchforlife.be/

Mars voor het leven in de Verenigde Staten: http://marchforlife.org/

Voetnoot

 1. Citaat van predikant C. Sonnevelt uit het Reformatorisch Dagblad van 6 december 2018.
 2. Eerder waren betrokken: de stichting Hulp Vervolgde Christenen en Christenen voor de Waarheid
 3. Aldus de pagina https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/, geraadpleegd 9 dec. 2017
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Mars voor het Leven: zelfde boodschap, mildere toon, op: ND.nl, 9 dec. 2017.
 5. Het getal 14.000 noemde Schreeuw om Leven in een email van 25 okt. 2018. In 2009 trok de mars in Amsterdam 800 deelnemers; de 18e mars in Nederland, gelopen in 2010 in Den Haag, telde ongeveer vijfhonderd deelnemers; in 2012 in Den Haag ruim 1000 deelnemers; in 2014 deden 1600 mensen mee; in 2015 liepen in Den Haag 2000 tot 2500 mensen mee en in december 2016 namen 5000 mensen deel. Bron voor 2016: Recordaantal deelnemers Mars voor het leven, nieuwsbericht op KatholiekNieuwsblad.nl, 13 dec. 2016.
 6. De NOS gewaagt op 8 december van 12.000 deelnemers, zie https://nos.nl/artikel/2262634-gelehesjesprotesten-bijna-1400-arrestaties-gewonden-en-veel-vernielingen.html. Volgens de politie, aldus het Reformatorisch Dagblad in een e-mail van 10 dec. 2018 aan Kees Langeveld, waren er naar schatting 10.000 deelnemers.
 7. Duizenden lopen in Utrecht mee in mars tegen abortus, NOS.nl, nieuwsbericht van 16 nov. 2019.
 8. Het thema van de Week van het leven in 2017 was: "Wanneer begon jouw hart te kloppen?". Deze vraag werd de samenleving voorgehouden middels radiospotjes en billboards. Na de Week van het leven werd een gezamenlijk avondwake gehouden bij diverse abortuscentra. Bron: https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/, geraadpleegd 9 dec. 2017
 9. Zie http://www.rmu.nu/zorgvoorleven