Stichting voor Evangelische Scholen (SVES)

Uit Christipedia


De Stichting voor Evangelische Scholen (SVES) is een Nederlandse landelijke onderwijsorganisatie die zich tot doel stelt evangelisch-christelijk onderwijs te verzorgen, evangelische basisscholen te stichten en te onderhouden. Zij gaat uit van "de christelijke beginselen (normen, waarden en tradities), met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel, door de kerken wordt uitgedragen, en wordt samengevat in de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie"[1].

De bijbel staat centraal op de basisschool, meer dan bij de gemiddelde protestants-christelijke school. Op veel christelijke scholen is volgens de SVES de identiteit verwaterd. De basisscholen van de SVES stellen geen eisen aan de geloofsovertuiging van ouders of leerlingen[2].

Geestverwantschap is er met de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs (EBVO), die op het voortgezet onderwijs is gericht.

De SVES heette eerder Vereniging van Evangelische Scholen (VES). In Amsterdam had zij meerdere basisscholen gesticht. Zij bestuurde zeven basisscholen, die over het land verspreid lagen en samen ongeveer 400 leerlingen telden. De onderwijsinspectie oordeelde echter dat het onderwijs onder de maat was, en daarom werden zij van overheidswege gedwongen scholen te sluiten. De meeste van deze scholen waren in dec. 2014 al gesloten, de rest moest per 1 januari 2015 sluiten. De grootste school, de basisschool Tamar in Den Haag met 200 leerlingen, fuseerde op 1 augustus 2014 met een evangelische scholengemeenschap die is aangesloten bij het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON).

Meer informatie

Website: www.sves.nl

Voetnoten

  1. Aldus de SVES (voorheen VES) op de pagina Achtergrondinformatie op VES-Amsterdam.nl (2010)
  2. 'Evangelische school is er voor ieder kind', nieuwsartikel op BrabantsDagblad.nl, 3 juni 2008.