Sulpicius Severus

Uit Christipedia

Sulpicius Severus (363 — ca. 422) was een christelijke schrijver uit Aquitanië. Hij is vooral bekend geworden door de eerste levensbeschrijving over Maarten bisschop van Tours die van zijn hand komt.

Leven

Bronnen. Van het leven van Severus zijn alleen zaken bekend die in zijn eigen werken terugkomen en uit passages van brieven van zijn vriend Paulinus, bisschop van Nola.

Severus had rijke ouders en hij genoot goed onderwijs. Hij studeerde rechten en werd een rechtvaardige advocaat; zijn kennis van het Romeinse recht komt in zijn werken terug.

Later werd hij beïnvloed door Maarten, bisschop van Tours.

Hij wijdde zijn rijkdom aan de christelijke arme bevolking en zette zijn eigen leven in het teken van goede werken en overdenking. Zijn vader keurde dit sterk af, maar zijn schoonmoeder moedigde hem hierin juist aan. Hij nam de woorden van zijn vriend bisschop Paulinus ter harte door met zijn vader te breken, Christus te volgen en de leer van 'de vissers' (apostelen) ver boven die van Tullio te stellen.

In de kerk werd zijn hoogste rang presbyter (priester), maar daarvan zijn geen bijzonderheden bekend.

Er wordt gezegd dat hij aan het eind van zijn leven werd meegesleept door de leer van Pelagius.

Hij leefde lange tijd in de buurt van Toulouse waar hij diverse literaire werken voor zichzelf schreef die in het teken van het christendom stonden.

Hij ontsliep tussen 420 en 524 in Zuid Gallië

Geschriften

Over het Leven van Maarten

Vooral in de Middeleeuwen was Sulpicius' biografisch geschrift over Maarten, bisschop van Tours, die in 397 gestorven was, zeer bekend en beroemd. Doordat hij Maarten persoonlijk goed gekend had, wordt deze levensbeschrijving als het meest betrouwbare werk over Maarten gezien. Zij biedt ook een belangrijk inzicht in het begin van de geschiedenis van monniken in Europa.

Heilige Geschiedenis

In 403 schreef Severus Chronica, Chronicorum Libri duo of Historia sacra, waarin hij de geschiedenis van de wereld beschrijft vanaf de totstandkoming tot zijn tijd. Voor dit boek had hij aan verschillende mensen, onder wie Paulinus bisschop van Nola, historische informatie gevraagd. Ook baseerde hij zich op het Nieuwe Testament. Het boek werd als schoolboek gebruikt in Europa, en biedt o.a. veel informatie over het Arianisme en het Priscillianisme en ook over Gallië.

Meer weten

Bron

Sulpicius Severus, artikel op Wikipedia.nl (https://nl.wikipedia.org/wiki/Sulpicius_Severus). Tekst hiervan is verwerkt op 1 okt. 2017.