Symbolum

Uit Christipedia

Symbolum is in de christelijke traditie een Latijns woord voor geloofsbelijdenis. Zo verwijst symbolum apostolorum naar de zgn. apostolische geloofsbelijdenis in twaalf artikelen, en symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum naar de geloofsbelijdenis (van Nicea en Constantinopel) in de eucharistieviering.

Een symbolum-artikel is een geloofspunt, een artikel van een geloofsbelijdenis.

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.