Syncretisme

Uit Christipedia

Syncretisme is de vermenging van christendom en heidendom. Een voorbeeld is de verering van Maria als 'de moeder Gods' en 'de koningin van de hemel'.