Syracuse

Uit Christipedia
Syracuse, ook geschreven Syrakuse, is de beroemde hoofdstad van Sicilië, een grote havenstad gelegen op de oostkust van het Italiaanse eiland. De apostel Paulus verbleef daar drie dagen, toen hij als gevangene op reis was naar Rome.
Hnd 28:12 En in Syracuse aangekomen bleven wij daar drie dagen, (TELOS)
Ligging van Syracuse

Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is συρακουσαι, Surakousai. Dit is een meervoudsvorm, waarvan de afkomst onzeker is. De betekenis is "een Syrisch gehoor"[1] of "gewelddadig"[2]. De naam komt in de Bijbel voor in Hand. 28:12 (zie aanhaling boven). Het Strongnummer is 4946.

Syracuse is een grote havenstad met voortreffelijke haven. De stad is omringd door een muur van 25 km lengte[3]. Zij was een van de schitterendste en grootste Griekse steden van de Oudheid. In 2012 v. Chr. werd ze door de Romeinen veroverd. Zij werd de zetel van de stadhouder. Als zodanig en als handelsstad behield zij haar betekenis in de tijd van de Romeinse keizers.

Aanzicht van Syracuse

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Deze tweede betekenis wordt, naast de eerste, genoemd door Lexique grec (numéros Strong), onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).
  3. Lexique grec (numéros Strong), onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).