Syrofenicië

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Syro-Fenicië)

Syrofenicië of Aziatisch Fenicië was een landschap dat als Romeins wingewest tot de Romeinse provincie Syrië behoorde: Fenicië in Syrië.

Onder deze benaming werd het onderscheiden het Afrikaanse Fenicië of Libyfenicië, dit is het door de Feniciërs gestichte Carthago met zijn ver strekkend kustgebied.

De streek langs de oostkust van de Middellandse zee, waarvan dit Syrofenicië een deel uitmaakte, heette oudtijds Kanaän, en daar Fenicië ook in later tijd die naam bij de Joden behouden had, zo was Kananees voor hen hetzelfde als Fenicisch of Syrofenicisch.

Een Syrofenicische vrouw vroeg Jezus, die in het gebied van Tyrus was gekomen (Marc. 7:31, 24), om haar dochter te bevrijden van een onreine geest.

Mr 7:25  Maar een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had, hoorde terstond van Hem en kwam en viel aan zijn voeten neer. Mr 7:26  (deze vrouw nu was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte); Mr 7:27  en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Hij zei tot haar: Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Mr 7:28  Maar zij antwoordde en zei tot Hem: Ja Heer, maar ook de honden eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen. Mr 7:29  En Hij zei tot haar: Vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan. Mr 7:30  En toen zij was weggegaan naar haar huis, vond zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan. (Telos)

Vergelijk:

Mt 15:22  En zie, een Kananese vrouw die uit dat gebied kwam, riep de woorden: Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig bezeten. (Telos)

Bron

D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 1 april 2019.