Tachpanhes

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tachpanhes, ook geschreven Thachpanhes of Tachphanes of Tachpanches, was een stad van Neder-Egypte. Gedurende en na de ballingschap was zij de verblijfplaats van vele Joden.

Naam. De Hebreeuwse naam is תחפנחס, Tachpanches. In het Oude Testament komen nog twee varianten van de naam voor (Eze. 30:18; Jer. 2:16). De plaatsnaam is van Egyptische afkomst. De betekenis is: "gij zult handen vullen met medelijden"[1]. De naam komt 7x voor in de Bijbel. Het strongnummer is H8471.

Ligging. De plaats heet tegenwoordig ‘Tel Defenneh’ of ‘Tel Defneh’, gelegen ongeveer 29 km ten oostzuidoosten van Tanis[2].

Door haar ligging aan de oostelijke oever van de Pelusische Nijlarm, aan de enige grote weg die Neder-Egypte voor Azië opende, had zij voortdurend van de invallen van de vijand te lijden.

Ligging van Tachpanhes
In het boek van de profeet Jeremia wordt van Israël gezegd:
Jer 2:16  Ook de mensen van Nof en Tachpanhes graasden u de schedel af. (SV)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Tachpanhes' is op 24 aug. onder wijziging verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Online Bible Hebrew Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.