Tachpanhes

Uit Christipedia

Tachpanhes, ook geschreven Thachpanhes of Tachphanes of Tachpanches, was een stad van Beneden-Egypte. Gedurende en na de ballingschap was zij de verblijfplaats van vele Joden.

Naam. De Hebreeuwse naam is תחפנחס, Tachpanches. In het Oude Testament komen nog twee varianten van de naam voor (Eze. 30:18; Jer. 2:16). De plaatsnaam is van Egyptische afkomst. De betekenis is: "gij zult handen vullen met medelijden"[1]. De naam komt 7x voor in de Bijbel. Het strongnummer is H8471.

Ligging. De plaats heet tegenwoordig ‘Tel Defenneh’ of ‘Tel Defneh’, gelegen ongeveer 29 km ten oostzuidoosten van Tanis[2].

Door haar ligging aan de oostelijke oever van de Pelusische Nijlarm, aan de enige grote weg die Neder-Egypte voor Azië opende, had zij voortdurend van de invallen van de vijand te lijden.

Ligging van Tachpanhes

De stad bestond niet ten tijde van Israëls verblijf en vertrek uit Egypte. Ze werd gebouwd door farao Psammetichus I, de vader van Necho II, welke laatste farao Josia doodde. Hij bouwde haar als een militair en bestuurlijk centrum.[3]

In het boek van de profeet Jeremia wordt van Israël gezegd:

Jer 2:16  Ook de mensen van Nof en Tachpanhes graasden u de schedel af. (SV)

Te Tachpanes werd in 2011 een stèle gevonden van farao Hofra. In 2021 werd, in het veld buiten de archeologische plaats Tachpanes, een tweede stèle van Hofra gevonden.[3]

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Tachpanhes' is op 24 aug. onder wijziging verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Online Bible Hebrew Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. 3,0 3,1 Archaeology Update: Jeremiah Comes Alive! Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 apr. 2022. Vanaf 21 min. Gesprek met archeoloog James Hoffmeier.