Tamarisk

Uit Christipedia

Tamarisk (Tamarix) is een geslacht uit de tamariskfamilie (Tamaricaceae).

Tamarisk op Tel Nagila, Israël.

Het geslacht telt ongeveer 50-60 soorten die voorkomen in het Middellandse Zeegebied, in Azië tot in het noorden van China en in het droge gedeelte van Noord-Afrika.

De Tamarisk heeft een extra verkoelende (hydrologische) werking door zijn zoutkristallen, waardoor de temperatuur onder de boom iets zakt. Deze verkoelende hydrologische werking is ook merkbaar in de zoutgrotten van Judea, waarin het koud aanvoelt.

Bij de tamarisk met zijn zoutkristallen heb je precies zo’n zelfde effect dat de temperatuur onder de boom iets zakt. Het is zeer logisch dat als Abraham een boom plantte voor verkoeling, hij 1) een boom zou kiezen die daar kan groeien en 2) meer verkoeling zou kunnen geven dan andere bomen of struiken (denk aan de rotem en de acacia). De tamarisk is, zoals uitgelegd, zo’n boom en als mijn veronderstelling waar is, dan wist Abraham van deze verkoelende werking.

In Egypte werd de Tamarisk als heilig beschouwd omdat ze verborgen deugden zou bezitten en om die reden werd ze vaak rondom tempels geplant.

Abraham, die in het land van de Filistijnen woonde, plantte een tamarisk in Berseba.

Ge 21:33  En [Abraham] plantte een tamarisk in Berseba, en hij riep daar de Naam van de HEERE, de eeuwige God, aan. Ge 21:34  Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. (HSV)

De Tamarisk is een struik die veel voorkomt in woestijn en steppe-achtige gebieden. In de omgeving van Berseba zijn verschillende variëteiten te zien. Abraham plantte de boom misschien om een koele plaats in de schaduw te hebben waar hij Jahweh, de eeuwige God kon aanroepen.

Bronnen

Tamarisk, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 4 juli 2020.

Tamarisk, Bijbelaantekeningen.nl. Enige tekst hiervan is, met toestemming, verwerkt, onder wijziging, op 4 juli 2020.