Targoem

Uit Christipedia

Targoem (ook gespeld Targum), meervoud Targoems (Targums) of Targoemim (Targumim), is de algemene Joodse naam voor een vertaling van (een deel van) het Oude Testament uit het Hebreeuws ('targoem' betekent 'vertaling'), maar is de staande naam geworden voor de vertaling in het Aramees. Bekend is de Targoem van de Joodse proseliet Onkelos, die de vijf boeken van Mozes in het Aramees overzette.

Deze Targoems geven samen een volledige vertolking van de gehele verzameling Oudtestamentische boeken, behalve van Ezra en Nehemia. De Targoem van Daniël is niet in zijn geheel bekend.

Oude Aramese vertalingen zijn die van Jonathan (over de profeten) en van de eerder genoemde Onkelos (over de Pentateuch); de eerste is een omschrijving, de laatste een woordelijke vertaling uit het Hebreeuws; de eerste werd kort vóór de Christelijke jaartelling geschreven, terwijl Onkelos een tijdgenoot van de apostelen was en een leerling van Gamaliël.

Bronnen

In dit artikel is in 2011 gebruik gemaakt van tekst uit: Bijbelsch Handboek en Concordantie, blz. 5. Rotterdam: J.M. Bredée, ca. 1892.