Tertius

Uit Christipedia
Tertius was een christen, aan wie Paulus zijn brief aan de Romeinen dicteerde[1]. Hij was de amanuensis[2], de secretaris[3][4] van Paulus bij het schrijven van deze brief.
Ro 16:22  Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heer. (Telos)
Naam. De Griekse naam is Τερτιος, Tertios. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. De naam is van Latijnse oorsprong en betekent "derde". In de Bijbel komt de naam alleen in het aangehaalde vers voor.

Voetnoten

  1. Lexique grec (numéros Strong), onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).
  2. Thayer's Greek—English Lexicon of the New Testament
  3. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  4. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.