Tema

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Thema)

Tema of Thema was een van de 12 zonen van Ismaël, naar wie een Ismaëlitische stam en een Arabisch gewest in de nabijheid van Dedan genoemd zijn.

Naam. De Hebreeuwse naam is תימא, Teyma, of תמא, Tema’. Het woord waarschijnlijk van vreemde herkomst en betekent "woestijn"[1]. Het woord komt 5x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 08485.

Zoon van Ismaël. Hij was de 9e van de 12 zonen van Ismaël.

Plaats Tema. Het land, de stad, waar de nakomelingen van Tema woonden. De stad lag aan een handelsweg. Vandaar vertrokken reizende gezelschappen (karavanen).

Job 6:19  De reizigers van Thema zien ze, de wandelaars van Scheba wachten op haar. (SV)

In de last tegen Arabië in het boek van de profeet Jesaja worden de inwoners van 'het land van Tema' genoemd.

Jes 21:13  De last tegen Arabië. In het woud van Arabië zult gijlieden vernachten, o gij reizende gezelschappen van Dedanieten! Jes 21:14  Komt den dorstige tegemoet [met] water; de inwoners des lands van Thema zijn den vluchtende met zijn brood bejegend. (SV)

Ligging van Tema in Arabië, onder Buz.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.