Theo Kunst

Uit Christipedia

Theo Kunst (1935-2012) was een Schriftgetrouwe evangelische theoloog, bezield getuige van Jezus Christus, en mede-oprichter van de Evangelische Theologische Faculteit in het Belgische Leuven. Hij vond dat theologie gericht moest zijn op de gemeentepraktijk en de evangelieverkondiging. 

Hij woonde meestentijds in België. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Over de dorre en vrijzinnige theologie van zijn dagen was hij erg kritisch.

Zeer actief was hij in gemeente- en evangelisatiewerk. Met zijn vrouwe Annette betrokken bij het toen nog in Brussel gevestigde Bijbelinstituut België (opgericht in 1919). Bij de campagne van Amerikaanse evangelist Billy Graham in Brussel in 1975 diende Kunst als vertaler van Graham. 

Door Graham kreeg Kunst een studiebeurs om in Amerika te promoveren, waar hij een doctoraat behaalde aan Dallas Theological Seminary. In 1979 verscheen zijn proefschrift. 

In 1975 verhuisde het Bijbelinstituut naar Heverlee, een deelgemeente van de stad Leuven. Kunst zette zich daarna in om een academische afdeling op te zetten, een Bijbelgetrouwe evangelische faculteit.

Het Bijbelinstituut België werd in 1981 de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Kunst stond aan de basis van de faculteit. In 1986 zette Kunst als decaan het doctoraatsprogramma van de ETF op. Hij heeft daarna een belangrijke taak vervuld als directeur.

Theo Kunst is ook één van de oprichters van en een drijvende kracht achter de Evangelische Alliantie in Vlaanderen (EAV). In 1992 schreef hij als voorzitter van de EAV een brief aan de Deense ambassadeur in België, waarin hij protesteerde tegen een in Denemarken uitgebrachte perverse film over de Heer Jezus[1].

Na zijn werk aan de ETF ging hij onder meer het vak ecclesiologie (kerkleer) doceren aan Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp. Ook was hij betrokken bij leiderschapsvorming in heel Europa.

In 1997 ontving hij een brief van premier Netanyahu van Israël inzake de omstreden 'zendingswet', waarin de premier geruststellend schrijft: "Het is mij duidelijk geworden, dat een wetsontwer in Israels Parlement betreffende het in bezit hebben van missionaire literatuur veel beroering heeft gebracht onder velen van onze christelijke vrienden. Ik wil u hierbij verzekeren, dat dit wetsvoorstel niet de steun heeft van de Israëlische regering. Het is ingebracht als een privé-actie van de heer Nissim Zvilli van de Arbeiderspartij en rabbi Moshe Gafni van de Yahadut Ha Torah Partij. Met minder dan dertig leden in het Parlement aanwezig haalde het voorstel de eerste ronde. Maar om het tot wet te maken moeten er nog drie rondes volgen. De regering heeft zeer grote bezwaren tegen dit voorstel en zal ervoor zorgen, dat het er niet doorheen komt. Israël waardeert uw steun heel diep en we stellen uw vriendschap en verbondenheid zeer op prijs."[2]

“In zijn leven was hij een gepassioneerd getuige van Jezus Christus. Ik mocht hem als student meemaken en herinner me vooral zijn grote liefde voor de Bijbel en evangelisatie. Hij was een bevlogen spreker op conferenties en in gemeentes en hij wist vanuit Gods woord mensen in het hart te raken.”

(Patrick Nullens, rector van de ETF, 2012[3])

"Van hem mocht ik leren dat theologie altijd 'bijbelse theologie' moet zijn." 

(Patrick Nullens, rector van de ETF, 2012[4])

Schriftelijke werken onder andere:

  • The implications of Pauline theology of the mind for the work of the theologian. Dallas Theological Seminary, 1979. Pagina's: 606. Proefschrift.
  • De gemeente als organisme. Hoornaar: Gideon, 1991. Pagina's: 137.
  • Met Brom Krol: (S)Preken, hoe doe je dat? Hoornaar: Gideon, 1994.  
  • Ontdekking van de toekomst: naar aanleiding van de profetieën van de Here Jezus Christus in het Boek Openbaring. Het Zoeklicht, 1996. Pagina's: 304. Digitale versie op DeBoodschapVanDeBijbel.nl

Bronnen

ETF-oprichter dr. Kunst (76) overleden, nieuwsartikel op RefDag.nl, 23 jan. 2012.

Prof. dr. Patrick Nullens, In Memoriam dr. Theo Kunst (1935-2012), op RefDag.nl, 24 jan. 2012.

Voetnoten

  1. Vlaamse evangelicals vragen ambassadeur om actie tegen film, nieuwsbericht in het Reformatorisch Dagblad, 2 mei 1992.  
  2. De brief werd gepubliceerd in het Zoeklicht, 1997. 
  3. Prof. dr. Patrick Nullens, In Memoriam dr. Theo Kunst (1935-2012), op RefDag.nl, 24 jan. 2012.
  4. Patrick Nullens in een nieuwsbrief van de ETF, februari 2012.