Tola

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Thola)

Tola, ook geschreven Thola, is de naam van twee personen in de Bijbel. De bekendste is de richter Tola, die Israël 23 jaar richtte, Richt. 10:1-2.

Naam. De eigennaam Tola betekent 'worm'. De naam komt 6x voor in de Schrift. Het strongnummer is H8439.

Verwijzingen. De naam komt voor van twee personen:

  1. de eerstgeborene van Issaschar en voorvader van de Tolaïeten;
  2. een richter.

Richter Tola

Hij was afkomstig uit de stam Issaschar. Hij stond op, na Abimelechs alleenheerschappij, 'om Israël te behouden' (Richt. 10:1, Statenvertaling). Hij woonde te Samir, waarvan de ligging onzeker is (zie kaart).

Ri 10:1 Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. [Hij was] de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issaschar, en hij woonde in Samir, in het bergland van Efraïm. Ri 10:2 Hij gaf drieëntwintig jaar leiding aan Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Samir. (HSV)
De plaats waar Tola optrad. De ligging van zijn woonplaats Samir is onzeker.


1600 - 1300 v.C. < Israël 1300 - 1100 v.C.[1] > 1100 - 1000 v.C.
JaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhud
  1. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.