Timotheüs (tijdschrift)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Timotheüs was de naam van een geillustreerd weekblad voor het gezin (aanvankelijk voor de jeugd) dat in de periode 1895-1955 werd uitgegeven door uitgeverij J.N. Voorhoeve.

Timotheüs weekblad 1901.jpg

Het tijdschrift werd in 1895 ‘beraamd’ door H.C. Voorhoeve en zijn zoon J.N. Voorhoeve. “De naam moest dadelijk aangeven welk soort van Blad men in handen kreeg. Welnu – zoo zeiden we – voor een Christelijk Blad voor jongelui geen betere naam dan Timotheüs. Wie dien naam leest, weet dadelijk, welke kleur het Blad heeft, en welk doel men zich met de uitgave ervan heeft voorgesteld.[1] Timotheüs betekent “vreze Gods”. Het was tot 1900 een tijdschrift voor jongelui en werd daarna voortgezet als periodiek voor het gehele gezin.

Gedicht door J.N. Voorhoeve in de 25-jarig jubileumuitgave (1920)

Toen het weekblad 25-jaar bestond, schreef de christelijke minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen J. Th. de Visser in het jubileumnummer (1920): "De redactie verdient den lof, steeds te hebben gezorgd voor een frisschen inhoud met een prettigen vorm. Nimmer legde ik een nummer ter zijde met het gevoel iets vervelends of overbodigs te hebben gelezen. Reeds dit is iets kenmerkends, dat waardeeríng verdient. En de waarde hiervan is te grooter. omdat op die frissche en aangename wijze, week aan week het oude, heerlijke Evangelie van onzen Heiland aan honderden jongen en ouden werd en wordt verkondigd. Ik zelf weet bij ondervinding, hoe goed het doet, te midden van den dagelijkschen sleur van het werk, eens een warm stukje Evangelieprediking te lezen en daarmede opeens uit de reëele in de ideëele, uit de zondige in de genade-rijke wereld van onzen God te worden verplaatst. En zoo als het mij telkens gaat, zal het velen gaan. „Timotheüs" was en is bij ontelbaren daartoe het door God gezegende middel."[2]

Aanvankelijk trad H.C. Voorhoeve als hoofdredacteur op. Vervolgens was zijn zoon J.N. Voorhoeve de langste tijd hoofdredacteur, tot diens overlijden in 1948. Redacteur zijn geweest onder andere: J.H. Bavinck, 1945-1947. A.G. Barkey Wolf was hoofdredacteur 1947-1953.

Op 7 juli 1950 werd het weekblad Pniël opgenomen. In 1955 stopte het geïllustreerde gezinsblad Timotheüs.

Het tijdschrift moet niet verward worden met het gelijknamige blad Timotheus, dat Jan de Liefde in 1849 oprichtte ter bevordering van de christelijke kinderlectuur en slechts enkele jaren heeft bestaan.

Meer informatie

Timotheüs, overzicht met bijzonderheden over het tijdschrift.

Tijdschrift Timotheus, gedigitaliseerde artikelen uit het tijdschrift, op Achterderug.nl

Voetnoot

  1. Aldus in het 2e nummer van de 1e jaargang, geciteerd in jaargang 40 (1934-1935).
  2. Timotheus, jaar 1920, blz. 490.