Togarma

Uit Christipedia
Togarma was een zoon van Gomer en een kleinzoon van Jafeth (Gen 10:3; 1 Kron. 1:6). De nakomelingen van Togarma hebben zich waarschijnlijk in Armenië gevestigd.
Ge 10:3 En de zonen van Gomer [zijn]: Askenaz, en Rifath, en Togarma. (SV)
De Armeniërs beweren volgens hun overlevering af te stammen van Togarma en Askenaz. Het oude Armenië reikte tot in Turkije. De naam Turkije stamt waarschijnlijk af van Togarma.
Kaart: Togarma, zuidelijk van de Zwarte Zee
Togarma dreef handel met de havenstad Tyrus.
Eze 27:14 Uit het huis van Togarma leverden zij paarden, en ruiteren, en muilezels [op] uw markten. (SV)
Toekomst. In de toekomst zal Togarma onder de vijanden zijn die optrekken tegen Israël.
Eze 38:6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, [aan] de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u. (SV)