Tot Heil des Volks

Uit Christipedia

Tot Heil des Volks is een Nederlandse christelijke hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit het hart van Amsterdam. Op plaatsen waar anderen niet komen, zoeken medewerkers en vrijwilligers van Tot Heil des Volks de mensen op om hen bekend te maken met de Heer Jezus Christus. Tot Heil des Volks trekt zich het lot aan van mensen die in onze samenleving vaak vergeten worden: prostituees, bezoekers van prostituees, daklozen, homoseksuelen, seksverslaafden, toeristen, thuislozen, drugsverslaafden, eenzamen, alcoholverslaafden.

Tot Heil des Volks geeft een maandblad uit, De Oogst.

Tot 2020 bood de Stichting Different, een onderdeel van Tot Heils des Volks, psychopastorale begeleiding aan christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens. De basis van de hulpverlening was de Bijbel en psychologische inzichten. Different bood naast de hulpverlening ook begeleidende gesprekken met bijvoorbeeld familieleden en verzorgt lezingen, workshops en cursussen.

Meer informatie

Website: www.TotHeildesVolks.nl