Trofimus

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Trofimus)

Trófimus (= 'Gevoed') ook geschreven Trophimus, was een christen uit de heidenen, die de apostel Paulus op een deel zijn derde zendingsreis vergezelde.

Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is Τροφιμος, Trophimos (klemtoon op de eerste lettergreep), en betekent "gevoed", "pleegkind"[1] , "pleegzoon"[2], "voedsterzoon"[2] of "voedzaam"[3], van τροφή, trophé, voeding, voedsel. De naam wordt 3x genoemd (zie de Schriftaanhalingen hieronder). Het strongnummer is G5161.

Persoon. Hij was afkomstig uit Efeze, een stad in de Romeinse provincie Asia en wordt daarom een "Efeziër' (Hand. 21:29) en een 'Asiaat' (Hand. 20:4) genoemd. Hij vergezelde Paulus van Griekenland tot in Asia.

Hnd 20:4 En hem vergezelden tot in Asia Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheus, en de Asiaten Tychicus en Trofimus. Hnd 20:5  Dezen nu gingen vooruit en wachten op ons in Troas, (TELOS)

Paulus' derde zendingsreis

Ook was hij met Paulus in Jeruzalem, toen de apostel na afloop van zijn derde zendingsreis daar was gekomen.

Hnd 21:29 Want zij hadden tevoren de Efezier Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht. (TELOS)

Aan het eind van zijn leven schrijft Paulus dat hij Trofimus ziek in Milete heeft achtergelaten.

2Ti 4:20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. (TELOS)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Trophimus' is op 7 juni 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 2,0 2,1 D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).   
  3. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.