Turkoois

Uit Christipedia

Turkoois is de naam van een steen (mineraal) met een blauwgroene of hemelsblauwe kleur, en van van de kleur vernoemd naar het mineraal. De naam is ontleend aan "Turkije", het land waardoorheen het blauwkleurige mineraal vervoerd werd naar Europa. Turkoois was de eerste steen in de vierde rij met edelstenen in het borstschild van de hogepriester van Israël.

Foto's: Turkoois in ruwe vorm (links) en gepolijste vorm (rechts)

Als turkoois glansden de wielen die naast de cherubs waren, in het gezicht van Ezechiël.

Eze 10:9 Toen zag ik, en zie, er waren vier wielen naast de cherubs: één wiel naast één cherub en een ander wiel naast een andere cherub. En het uiterlijk van de wielen was als de schittering van een turkooissteen. (HSV)