Uur

Uit Christipedia

Het uur is een eenheid van tijd en wordt gedefinieerd als de tijd van 3600 seconden of 60 minuten van 60 seconden. Een etmaal duurt 24 uur, een week 168 uur, een kwartaal gemiddeld ongeveer 2191,5 uur en een jaar gemiddeld ongeveer 8766 uur.

Woord. Het woord uur is afkomstig van het Latijnse woord voor uur, hora.

Symbool. Het internationale wetenschappelijke symbool is h. In niet-wetenschappelijke teksten is de afkorting in het Nederlands u.

Een oude definitie van 'uur' bepaalt het begrip als een twaalfde deel van de tijdsduur tussen zonsopgang en zonsondergang. Door deze definitie waren de uren op een zomerdag langer dan in de winter, en begon de morgen met het eerste uur. De Romeinen en Grieken gebruikten deze definitie, en verdeelden de nacht in 3 of 4 nachtwaken. Later werd de nacht (de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang) ook verdeeld in 12 uren.

De verdeling van de dag in uren van zonsopgang tot zonsondergang namen de Joden algemeen eerst in de ballingschap van de Babyloniërs aan. Immers, een woord dat uur betekent, komt voor het eerst in de profeet Daniël voor (3: 6, 15; 4: 16, 30; 5: 5) en is Chaldeeuws. De Chaldeeuwse dagverdeling in 12 uren (Joh. 11 : 9), die in verschillende jaargetijden ook ongelijk waren (terwijl de lengte van de dag over een jaar genomen tussen 14 uur 12 min. en 9 uur 48 min. afwisselt[1], ) kwam later ook bij de Grieken en Romeinen en ligt ook aan het aangeven van uren in het Nieuwe Testament ten grondslag.

Het 3de uur (Matth. 20 : 3. Hand. 2 : 15) is dus ongeveer 9 uur 's morgens. Dit is het eerste uur van het gebed. Het is ook de tijd waarop de mensen op de markt begonnen samen te komen. In de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard worden vier uren genoemd.

Mt 20:3 En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag anderen werkloos staan op de markt. (...) Mt 20:5 Opnieuw nu ging hij naar buiten omstreeks het zesde en negende uur en deed evenzo. Mt 20:6 Omstreeks het elfde uur nu ging hij naar buiten en vond anderen staan en zei tot hen: Waarom staat u hier de hele dag werkloos? (TELOS)

Het 6de uur is ongeveer de middag, het midden van de dag (Matth. 20 : 5. Hand. 10 : 9 het tweede uur ten gebede).

Het 7de uur is genoemd in Joh. 4: 52.

Het 9de uur is omstreeks 3 uur in de namiddag. Het is het eerste avonduur (Matth. 20 : 5; 27: 46). Het was de tijd van Jezus' dood (Hand 3: 11; 10: 3). Het was het 3de gebedsuur en de tijd van het avondoffer (vgi. Daniel 6 : 11; 9 : 21. Ps. 55: 18).

Het 10de uur is genoemd in Joh. 1: 39.

Het 11de uur is genoemd in Matth. 20: 6.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Dag. Enige tekst hiervan is op 25 juni 2018 verwerkt.

Uur, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is op 25 juni 2018 verwerkt

Voetnoot

  1. vgl. Wijsheid van Sirach 7: 18