Valarius Gratus

Uit Christipedia

Valerius Gratus was onder de Romeinse heerschappij stadhouder van Judea van 15 tot 26 na Chr. Gratus onthief in 15 n.Chr. hogepriester Annas uit zijn ambt en stelde waarschijnlijk ongeveer 18 n.Chr. Kajafas aan als hogepriester in Israël.

Valerius Gratus was de vierde stadhouder van de Romeinse provincie Judea en de opvolger van Annius Rufus. Na Gratus werd Pontius Pilatus bestuurder van Judea.

Meer informatie

Artikel Valerius Gratus op Wikipedia.nl