Vasthi

Uit Christipedia
Koningin Vasthi weigert op bevel van Ahasveros te komen.

Vasthi, Wasti of Wasjti (= Schone) was de koninginechtgenote van de Perzische koning Ahasveros, in de 1e helft van de 5e eeuw vóór Christus. Hij verwierp haar omdat zij weigerde, bij een groots feest, op zijn bevel haar schoonheid te tonen aan 'de volken en de vorsten'. Esther 1: 9-19; Esther 2: 1, 4, 17.

Es 1:10 Op de zevende dag, toen het hart des konings vrolijk was van de wijn, beval hij ... Es 1:11 dat zij koningin Wasti, met de koninklijke kroon getooid, in des konings tegenwoordigheid moesten brengen om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was een bekoorlijke verschijning. Es 1:12  Koningin Wasti weigerde echter te komen op het bevel des konings, dat de hovelingen haar overbrachten, waarop de koning in hevige gramschap ontstak en zijn toorn in hem ontbrandde. (NBG51)

De Hebreeuwse naam, ושׁתי, Vashtiy, is van Perzische herkomst en betekent "Schoon"[1], "De Schone"[2], "De Beste"[3] of "De Geliefde"[3]. De naam komt 10x voor in het boek Esther. Het Strongnummer is 02060. De Engelse naam in de King James vertaling is Vashti.

Ahasveros maakte in het derde jaar van zijn regering (Esther 1:3) de grootse feestmaaltijd. Daar hij regeerde van 486 tot 464 v.Chr., moet Vasthi's weigering in circa 484 v.C. zijn geweest.

550 — 500 v.C. < Israël 500 — 400 v.C.[4] > 400 — 300 v.C.
Nehemia (persoon)ArthahsastaAhasverosDarius I

Vasthi werd vijf jaren na haar verstoting door Ahasveros opgevolgd door de eveneens schone Esther, een Jodin.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Vashti. Tekst hiervan is overgenomen, vertaald en onder wijziging verwerkt op 25 mei 2019.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Online Bible Hebrew Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. 3,0 3,1 Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia)
  4. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).