Vat (maat)

Uit Christipedia

Een vat is een inhoudsmaat in het Nieuwe Testament. Het Griekse woord is batos, misschien afgeleid van het Hebreeuwse bath. Een bath is een Hebreeuwse maat voor vloeistoffen van ongeveer 40 liter, maar hierover bestaat geen zekerheid (zie verder bij Bath).

Het woord vat (Gr. batos) komt in het Nieuwe Testament slechts één keer voor:

Lu 16:5, 6 En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. (HSV)

Honderd vaten olie komt neer op ongeveer 4000 liter, aangenomen dat 1 vat = ongeveer 40 liter.