Verantwoording

Uit Christipedia

Verantwoording betekent:[1] 1. het verantwoorden: iem. ter verantwoording roepen; verantwoording afleggen aan iem. rekenschap geven aan iem.; 2. verantwoordelijkheid.

Ad 1. Als je iets kunt verantwoorden, kun je het rechtvaardigen of verdedigen. Je kunt bijvoorbeeld verantwoording afleggen, rekenschap geven aan een of meerdere personen. Je kunt iets voor je verantwoording nemen en iemand ter verantwoording roepen.

Ad 2. Verantwoording kan ook betekenen 'verantwoordelijkheid', ongeveer hetzelfde als 'aansprakelijkheid'.

Iemand kan de verantwoordelijkheid dragen, hebben, aanvaarden, op zich nemen, opeisen, afwijzen. Maar soms wordt dan 'verantwoording' gebezigd: 'de verantwoording dragen', 'de verantwoording voor iets nemen'. Sommigen beschouwen dit als verwarring van 'verantwoording' met 'verantwoordelijkheid'.

De apostel Petrus zegt dat wij altijd bereid moeten zijn 'tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is'.

1Pe 3:15  maar heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar met zachtmoedigheid en vrees, (Telos)

Paulus legt ook verantwoording af in zijn brief aan de heiligen in de Griekse stad Korinthe.

1Co 9:3  Mijn verantwoording aan hen die mij beoordelen, is deze:  1Co 9:4  Hebben wij niet het recht te eten en te drinken? 1Co 9:5  Hebben wij niet het recht een zuster als vrouw mee te nemen, evenals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? 1Co 9:6  Of hebben alleen ik en Barnabas niet het recht niet te werken?  1Co 9:7  Wie doet ooit dienst als soldaat op eigen kosten? Wie plant een wijngaard en eet niet zijn vrucht? Of wie hoedt een kudde en eet niet van de melk van de kudde? (Telos)

Voetnoot