Verbidden

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verbidden is door bidden of smeken overhalen, vermurwen[1]. God laat zich soms verbidden.

Onverbiddelijk is iemand die zich niet laat verbidden.

God liet zich door Izak verbidden.

Ge 25:21 Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. (HSV)

God liet zich door Manasse, die de afgodendienst weer had ingevoerd en God vertoornd had, verbidden.

2Kr 33:11 ... de bevelhebbers van het leger die de koning van Assyrië had. Zij namen Manasse met haken gevangen, bonden hem met twee bronzen ketenen en brachten hem naar Babel. 2Kr 33:12 Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, 2Kr 33:13 en bad tot Hem. En Hij liet Zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is. (HSV)

In de toekomst, naar het schijnt, zullen de Egyptenaren tot God roepen vanwege de verdrukkers (Jes. 19:20) en Hij zal Zich van laten verbidden.

Jes 19:22  En de HEERE zal de Egyptenaars dapper slaan, en genezen; en zij zullen zich tot den HEERE bekeren, en Hij zal Zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen. (SV)

Zie ook

Bidden

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.