Verenigd Koninkrijk

Uit Christipedia

Het Verenigd Koninkrijk (VK), officieel Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland (Eng. United Kingdom of Great Brittain and Northern Ireland, afgekort UK), telt bijna 61 miljoen inwoners (anno 2009). Het is een eilandenrijk met Groot-Brittannië als grootste eiland. Groot-Brittannie omvat Engeland (in het zuiden, bijna 51 miljoen inwoners), Schotland (noorde, ruim 5 miljoen) en Wales (westen, bijna 3 miljoen). Het Verenigd Koninkrijk verenigt Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland en een aantal eilanden(groepen). Weergegeven in een rekensom:

Engeland + Wales + Schotland = Groot-Brittannië + Noord-Ierland = Verenigd Koninkrijk.

De hoofdstad van het VK is Londen (in het Engels London). De grootste steden zijn, met hun inwonertallen (rond het jaar 2009): Londen (7,4 milj.), Birmingham (2,5 milj.), Manchester (2,4 milj.).

De belangrijkste ethnische groepen zijn Engelsen (98%), Schotten (7,9%), Welsh (4,5%) en Noord-Ieren (2,7%).

De hoofdtaal is Engels (98%).

Het volkslied heet God Save the Queen ('God beware de Koningin'). Er is geen nationale feestdag, maar wel wordt de verjaardag van de koningin gevierd op 21 april.

De staatsvorm is een constitutionele parlementaire monarchie.

Munteenheid is het Pound Sterling (£); 1 pound is 100 pence.

De culturele en religieuze diversiteit neemt toe.

De bevolking is (anno 2009) godsdienstig samengesteld uit: christenen (71,6%), moslims (2,7%), hindoes (1%). Overigen (24,7%). 13% van de bevolking is zonder godsdienst.

Er leven zo'n 300.000 Joden (stand 2018).

De christenen zijn verdeeld in: 35,4% Anglicaanse kerk, 24,7% Katholicisme, 11,5% Protestantisme. Van 2004 tot 2008 is het aantal christenen met 2 miljoen gedaald.

Bijna de helft van de bevolking rekent zich tot de Anglicaanse kerk. Het Anglicaanse kerkbezoek liep terug van 1 miljoen regelmatige bezoekers in 1996 tot 880.000 in 2006, dat is een teruggang van meer dan 10%. Het aantal kerkelijk gesloten huwelijken en kinderdopen neemt eveneens af. De kerkdiensten in de kersttijd worden door 3 miljoen mensen bezocht[1] (anno 2008). In de Anglicaanse kerk is een strijd gaande over de toelating van praktizerende homoseksuelen tot het ambt van bisschop (anno 2009).

Het grootste protestants-gereformeerde kerkgenootschap in Schotland is de Church of Scotland, ook wel de Kirk genoemd. In de kerk mogen homoseksuele voorgangers worden aangesteld (anno 2012).

De moslims groeien relatief snel in aantal. In de periode van 2004 tot 2008 zijn ze in aantal 10x zo snel gegroeid als de rest van de bevolking[2]. In Groot-Brittannië zijn minstens 85 shariarechtbanken (anno 2008), die grotendeels in de moskee rechtspreken, achter deuren gesloten voor niet-moslims en onafhankelijke waarnemers. Vijf van de rechtbanken worden erkend door de Britse wet. Hun uitspraken zijn rechtsgeldig zodra alle betrokken partijen het tribunaal erkennen[3].

In de 19e eeuw was het VK de grootste wereldmacht, maar door het verlies van de koloniën is het die positie kwijt. Uit trouw aan de Britse kroon hebben oude Britse koloniale bezitttingen zich na hun onafhankelijkheid vrijwillig verenigd tot het Britse Gemenebest (Commonwealth), dat 54 soevereine staten en een paar afhankelijke gebieden telt.

Vlag

Vlag van het Verenigd Koninkrijk

De vlag, de Union Jack genoemd, is een combinatie van de drie vlaggen van de verenigde koninkrijken: het Engelse Sint-Joriskruis (rood kruis), het Schotse Sint-Andreaskruis (witte diagonalen op blauwe achtergrond) en het Ierse Sint-Patrickskruis (rode diagonalen).

Ontwikkeling van de vlag

Het rode Sint Joris (Eng. George)-kruis dateert uit de tijd van de kruisvaarders en werd op kruisvaardersmantels gedragen.

Joris (Georgius) van Cappadocië (270-303) was een christenofficier in het leger van de Romeinse keizer Diocletianus. Omdat hij weigerde aan de christenvervolging deel te nemen en verklaarde zelf christen te zijn, liet de keizer hem vermoorden. Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de legende zou hebben gedood. De draak tiranniseerde een stad en eiste op het laatst mensenoffers. Toen de dochter van de koning verslonden dreigde te worden, viel Joris de draak aan en verwondde het gedrocht. "Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen," vertelt de legende.

Richard Leeuwenhart maakte de figuur van Joris tot patroon der kruisvaarders. Tijdens de 2e kruistocht stelde Richard I zichzelf en zijn leger onder de bescherming van Sint Joris. De nationale synode van Engeland verklaarde hem in 1222 tot patroon van Engeland. De verering van Joris was een aangelegenheid van het hof en het legerkamp en niet zozeer van de kerk[4].

In 1606 werd het rode kruis van Sint Joris gecombineerd met het witte kruis van Sint Andreus (witte diagonalen op een blauwe achtergrond) tot de unievlag (Union Flag). In 1801 werd het Ierse Sint Patrick-kruis (rode diagonalen) toegevoegd en wel zodanig, dat noch het rood noch het wit overheerste[5]. De unievlag komt als onderdeel voor op de vlaggen van verscheidene landen die een historische band met Groot-Brittannië hebben.  

Geschiedenis

Een enkele notitie.

2011: In augustus braken in enkele steden rellen en plunderingen uit die de natie schokten. De Britse premier David Cameron beloofde daarop moreel verval aan te pakken. Hij legde de schuld voor de onlusten bij 'onverantwoordelijkheid, egoisme, kinderen zonder vaders, scholen zonder discipline, beloning zonder inspanning en rechten zonder verantwoordelijkheden'.  

Meer informatie

Bronnen

Onder meer:

  • WolframAlpha
  • InfoNu.nl

Zie verder bij de voetnoten.

Voetnoten

  1. Jonathan Wynne-Jones, Britain is no longer a Christian nation, claims Church of England Bishop, nieuwsartikel op Telegraph.co.uk, 27 juni 2009.
  2. Jeffrey Schipper, 'Verenigd Koninkrijk kan moslim-land worden', nieuwsbericht op CIP.nl, 8 juli 2009.
  3. Nieuwsartikel Groot-Brittannie heeft 85 shariarechtbanken op Nu.nl, 29 juni 2009.
  4. Artikel Joris (heilige) op Wikipedia.nl
  5. Artikel The Australian Flag - the Union Jack op Anbg.Gov.au