Verkrachting

Uit Christipedia

Een vrouw verkrachten is haar seksueel misbruiken door tegen haar wil tot haar lichaam in te dringen. In de Bijbel worden enkele gevallen van verkrachting vermeld.

Dina, de enige dochter van Jacob, werd verkracht door de Heviet Sichem.
Ge 34:2 Sichem nu, de zoon van Hemor den Heviet, den landvorst, zag haar, en hij nam ze, en lag bij haar, en verkrachtte ze. (SV)
Het Hebreeuwse werkwoord anah, hier vertaald door “verkrachtte”, betekent eigenlijk verdrukken, vernederen. Zo noemt de Heilige Schrift het schenden en schofferen van vrouwen[1]. Dina werd door de verkrachting verontreinigd (Gen. 34:5, 13, 27) en onteerd (Gen. 34:7). Sichems daad van verkrachting wordt een dwaasheid genoemd (Gen. 34:7). De zonde van verkrachting is van alle tijden. Amnon, de zoon van David, verkrachtte Tamar (2 Sam. 13:14). De profeet Jeremia klaagt over de heidense overheersers:
Kla 5:11  Zij hebben de vrouwen te Sion verkracht, [en] de jonge dochters in de steden van Juda. (SV)
In 1945 viel Berlijn in de handen van de Russen. Daarbij zijn huizen geplunderd en naar schatting 90.000 tot 125.000 vrouwen verkracht. Ook Russische vrouwen in Duitse kampen werden verkracht door Russische soldaten. Hun bevrijders werden hun verkrachters.

Gebeurt de verkrachting dit door een groep, dan spreekt men van groepsverkrachting. De Bijbel vermeldt een gruwelijk geval van groepsverkrachting in de stam van Benjamin, waardoor de vrouw stierf (Richt. 19). De stam werd zwaar gestraft.

Celstraffen geeist wegens groepsverkrachting

Voor de rechtbank in Rotterdam zijn celstraffen van vijf en tien maanden geeist tegen twee verdachten van een groepsverkrachting. De jongens van 16 en 17 jaar zouden in mei vorig jaar betrokken zijn geweest bij een groepsverkrachting van een 13-jarig meisje uit Katendrecht. Ze maakten deel uit van een groep jongens die meerdere malen jonge meisjes hebben verkracht. De komende dagen komen in totaal twaalf jongens voor de rechter, van wie de meesten inmiddels hebben bekend. Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank in Rotterdam in een vergelijkbare zaak vier jongens tot celstraffen van twaalf en achttien maanden.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 22 aug. 2005

Meerdere oorzaken kunnen een rol spelen bij verkrachting. Een inwendige oorzaak is de zonde in ons, de begeerte van het vlees. Uitwendige oorzaken, al of niet in combinatie, kunnen zijn: zinnenprikkelend gedrag, slechte voorbeelden door anderen, overmacht ten opzichte van het slachtoffer. Een groepsverkrachter verklaarde dat hij tot zijn handelen was aangezet door clips op de zender MTV. “Zoiets wil je ook doen.” [2]

Volgens onderzoekers zijn groepsverkrachtingen van alle tijden. Volgens hen is niet gebleken dat gewelddadige en seksueel getinte videoclips invloed hebben op het gedrag van jongeren[3]. De Bijbel leert echter dat een maatschappij oogst wat zij zaait.

Meer informatie

Jannie over dood, (nieuw) leven en geloof, op: ProLife.nl, was te lezen op 8 nov. 2021. Getuigenis van een vrouw die verkracht werd, zwanger werd en haar kind behield. Dit is inmiddels volwassen en heeft zelf kinderen.

Voetnoten

  1. Aldus de Kanttekeningen bij de Statenvertaling, bij Gen. 34:2
  2. Uit een nieuwsbericht uit 2005.
  3. Nieuwsbericht van Radio Nederland Wereldomroep dd. 10 dec. 2007.