Verleih uns Frieden (Felix Mendelssohn)

Uit Christipedia

Verleih uns Frieden of Verleih uns Frieden genadiglich (= 'Verleen ons vrede genadiglijk' of 'Schenk ons genadig vrede' of 'Geef ons vrede uit genade'), is een lied gemaakt door de Duitse componist Felix Mendelssohn (1809-1847) in 1831. De tekst is ontleend aan een gebed van Maarten Luther om vrede (1535).

De tekst van Luther was een parafrase van Da pacem Domine, een Latijns gebed voor vrede uit de 6e of 7e eeuw gebaseerd op de Schriftverzen 2 Koningen 20:19, 2 Kronieken 20:12,15 en Psalm 72: 6–7. In Luthers tijd was het een reguliere afsluiting van de kerkdiensten.

Verleih uns Frieden

Verleih uns Frieden gnädiglich,
  Verleen ons vrede genadiglijk,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
  Heer God, in onze tijden.
Es ist doch ja kein andrer nicht
  Er is toch niemand anders
Der für uns könnte streiten
  Die voor ons zou kunnen strijden
Denn du, unser Gott, alleine.
  Dan U, onze God, alleen.


Verleih uns Frieden van F. Mendelssohn. Youtube.com: Tonnie van der Meché, 14 dec. 2022. Gezongen door het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor uit Oldenzaal, Nederland. Duur: 5 min. 3 sec.

Meer informatie

Verleih uns Frieden (Mendelssohn), en.wikipedia.org.

Bron

Verleih uns Frieden (Mendelssohn), en.wikipedia.org. Enige tekst is hieraan ontleend en vertaald op 12 feb. 2024.