Vervanging

Uit Christipedia

Vervanging, het vervangen, is de plaats innemen of laten innemen van iemand of iets[1]. Synoniem: substitutie.

Voorbeeldzinnen: "Ik vervang hem tijdens zijn afwezigheid". "Een woord door een ander vervangen".[1]

Een surrogaat is een vervangingsmiddel.

Duivelse vervanging. Vervanging (substitutie) lijkt een strategie van de duivel om Gods werk te verbreken. Hij promoot een (verkeerd) alternatief. Zo wordt God vervangen door het schepsel, de andere sekse door de eigen sekse (Rom. 1:18v). In de evolutietheorie wordt God als onze oorsprong vervangen door 'natuurlijke selectie' en het dier, dus door het schepsel. De Islam is genoemd het antwoord (alternatief) van de hel op het christelijk geloof.

Vervanging door God. Merk op dat ook God vervanging toepast, niet een die tot dood en verderf leidt, maar een die tot heil strekt: Christus’ plaatsvervangend lijden aan het kruis.

Ook past God vervanging toe door vergoeding na lege plekken of gemis of opoffering (denk aan de oproep tot zelfverloochening en toch iets krijgen: vaders, moeders, kinderen). Denk ook aan het heil van Job na zijn geleden verliezen.

Judas Iskariot werd vervangen door Matthias.

Hnd 1:24 En zij baden aldus: U, Heer, kenner van aller harten, wijs van deze twee een aan die U hebt uitverkoren Hnd 1:25 om de plaats van deze bediening en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas is afgevallen om naar zijn eigen plaats te gaan. Hnd 1:26 En zij wierpen het lot over hen en het lot viel op Matthias; en hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. (TELOS)

Ook doet past God vervanging toe door opvolging, bijvoorbeeld de vervanging van cellen in het lichaam van de mens en ook in het “mystieke” Lichaam van Christus.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Online woordenboek VanDale.nl, geraadpleegd 21 sept. 2018.